AUDITORIES:

 • Auditories GMP substàncies actives
 • Auditories GMP excipients
 • Auditories GDP
 • Auditories fabricació externalitzada
 • Auditories fabricació externalitzada (FF, laboratoris i intermedis)
 • Auditories a materials acondicionats

AUDITORIES INTERNES:

 • Auditories a filials i associats
 • Auditories internes en fabricants (API, FORMAS FARMACÈUTIQUES, QC, QA)
 • Auditories preparatòries (MOCK-INSPECTIONS per a preparar auditories o inspeccions de FDA, Clients, EDQM (CEP/COS) 

AUDITORIES D’EXPERT:

 • Expert due diligence
 • Auditories GMP de projectes