AuditGMP Pharma disposa de l’acreditació ENAC, la Entitat Nacional d’Acreditació, com Entitat d’Inspecció dels requeriments de les “Normes de Correcta Fabricació de la Unió Europea per la fabricació de medicaments d’ús humà i d’ús veterinari” als fabricants de substàncies actives i matèries primes farmacèutiques, segons les Directives 2001/83/EC i les seves emendes, 2004/27/CE i 2011/62/EU que cobreixen les NCF per matèries primes, Directiva 2003/94/CEE de la Comissió que cobreix les NCF dels medicaments d’ús humà i dels medicaments d’investigació d’ús humà, Directiva 91/412/CEE per NCF de medicaments veterinaris.

CERTIFICAT ABAST

ENAC_Audit